Tuzemské cestovní náhrady v praxi

Tuzemské cestovní náhrady v praxi

Aktuální stav
Zatím nezapojen
Cena
390 Kč

Lektor:

Ing. Simona Kropáčková

kropackova@cestasro.cz

Celkový přehled

Stravné tuzemské (vyhl. č. 358/2019 Sb.)

Doba trvání pracovní cestyStátní a příspěvková sféraPodnikatelská (ostatní) sféraFyzická osoba-podnikatel
§ 24 odst. 2 písm. k) ZDP
5 – 12 hod.87 – 103 Kčmin. 87 Kč
nad 12 – 18 hod.131 – 158 Kčmin. 131 Kčmax. 158 Kč
nad 18 hod.206 – 246 Kčmin. 206 Kčmax. 246 Kč

Tuzemské stravné se stanoví za každý kalendářní den pracovní cesty samostatně. Výjimka podle § 163 odst. 4 ZP se týká dvoudenní tuzemské pracovní cesty, kdy se stravné stanoví buď za každý kalendářní den samostatně anebo za celkovou dobu trvání pracovní cesty, a to podle toho, co je pro zaměstnance výhodnější. Při zahraniční pracovní cestě se tuzemské stravné stanoví vždy za každý kalendářní den příslušné cesty samostatně.

Snížení stravného při bezplatně poskytnutém jídle

Doba trvání
pracovní cesty
Podnikatelská sféraStátní a příspěvková sféra
Povinné snížení
Snížení
za 1 jídlo
za 1 jídloza 2 jídlaza 3 jídla
5 – 12 hod.až o 70 %až o 70 %stravné nepřísluší
nad 12 – 18 hod.až o 35 %až o 35 %o 70 %stravné nepřísluší
nad 18 hod.až o 25 %až o 25 %o 50 %o 75 %

Vozidlo, které zaměstnanci zaměstnavatel na pracovní cestu neposkytl, tj. vlastní vozidlo zaměstnance, vozidlo, které si zaměstnanec vypůjčil, vozidlo, které má zaměstnanec v nájmu, vozidlo, které používá na základě smlouvy o výprose

Sazba základní náhrady (vyhl. č. 358/2019 Sb.)  

minimální sazba (ve státní a příspěvkové sféře sazba závazná):

  • motocykly a čtyřkolky                               1,10 Kč/km
  • osobní automobily                                     4,20 Kč/km
  • OA s přívěsem – zvýšit                              o 15 % (4,83 Kč/km)

(FO-podnikatel 4,20 Kč/km)

Průměrná cena PHM pro účely stanovení náhrady výdajů za spotřebované PHM (nedoloží-li zaměstnanec cenu PHM dokladem)

(vyhl. č. 358/2019 Sb.)

BA 95 oktanů (E5)32 Kč
 BA 98 oktanů36 Kč
Nafta motorová (B7)33,60 Kč
Elektřina4,80 Kč/k Wh